Zasady prywatności

 


 

 

PLIKI COOKIE

Serwis wykorzystuje pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

 

 

RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez firmę M.I.C.S. Polska Sp. z o.o.

1. Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma M.I.C.S Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy  ul. Złotej  61/100, dane kontaktowe: e-mail: handel@mics.pl, tel. +48 17 722 21 15,

Spółka nie powołuje Inspektora Ochrony Danych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem

email :handel@mics.pl

2. W jaki sposób zostały pozyskane dane, jaki obejmują zakres, jaki jest okres ich przetwarzania.

Dane, którymi dysponujemy pozyskaliśmy bezpośrednio od Pana/Pani (poprzez kontakt), od Pana/Pani współpracowników, bądź ze strony internetowej. Przetwarzane przez nas w celach marketingowych dane obejmują maksymalnie: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko służbowe, dane kontaktowe: e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu.             
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania tych danych.

3. Czy Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom trzecim.

Firma M.I.C.S. Polska  Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Wykorzystujemy je jedynie do realizacji zamówień, wykonania zleconych usług, przygotowywania ofert, realizacji dostaw, badania Państwa opinii na temat usług i produktów, oraz do marketingu naszej oferty usługowo-handlowej.    
W uzasadnionych sytuacjach np. poprzez umowę dotyczącą realizowanych dla Państwa firmy usług, lub wsparcia IT dla firmy M.I.C.S. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym.

4. Pana/Pani uprawnienia związane z danymi osobowymi:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego


Zapewniamy, że M.I.C.S. Polska dokłada wszelkich należytych starań, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.


Strona głównaStrona główna